Föreningen Pro Iniö

har grundats med målsättningen att vi tillsammans – både fastbosatta, deltidsboende, byalag, föreningar och företag – aktivt jobbar för att hålla Iniö levande året runt.

Iniö kommer för alltid att finnas på våra kartor, men för att säkerställa en framtid på Iniö med dagvård, skola, äldreomsorg, hälsovård och annat fungerande basservice finns Pro Iniö, som främst kommer att jobba för att få inflyttning av barnfamiljer och för att ungdomar och unga vuxna ska bo kvar på Iniö.

Föreningen organiserar olika evenemang, säljer tex. vimplar och kartmärken i Nomaden, tar emot donationer etc, allt för ett större mål – att samla tillräckligt med pengar för att kunna anställa en person, dess uppgift kommer att vara att marknadsföra Iniö.

Pro Iniö -yhdistys

on perustettu tavoitteenaan toimia elävän ja ympärivuotisen Iniön tulevaisuuden puolesta – yhdessä paikallisten, osavuosiasukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Iniö tulee aina olemaan kartallamme, mutta varmistaaksemme toimivan päivähoidon, koulun, vanhustenhoidon, terveyspalvelut ja muut peruspalvelut on perustettu Pro Iniö -yhdistys. Tavoitteenamme on lisätä lapsiperheiden muuttoa Iniöön ja tukea nuorten ja nuorten aikuisten jäämistä Iniöön tulevaisuudessa.

Yhdistys järjestää tapahtumia, myy mm. viirejä ja karttamerkkejä Nomadissa, sekä vastaanottaa lahjoituksia, jotta saavuttaisimme erään tärkeän päämäärän – saada palkattua Iniölle oma markkinoija, joka keskittyy mainostamaan Iniön ihanuuksia.

Vill du bli medlem? Skriv in ditt namn och e-post nedan och sedan kontaktar vi dig!

Haluatko jäseneksi? Kirjoita nimesi ja sähköpostisi alle, ja olemme yhteydessä!

Ordförande 2024-2025

Seppo Bruun

Styrelse 2024-2025

Riitta Seppälä
Barbro Lindholm
Elisabeth Dahla
Jukka Pakarinen
Anitta Pentinmikko
Tiina Ervasti
Ersättare
Harri Markkula
Iona Maaranto

Stadgarna

Yhdistyksen säännöt

Kontaktuppgifter
Yhteystiedot

info@proinio.fi

Norrby
23390 Iniö

Årsberättelser
Vuosikertomukset

          2017
          2018
          2019
          2020
          2021
          2022
          2023

Pro-tidningar
Pro-lehdet

          2017 
          2018
          2019
          2020
          2021 sommar, kesä
          2021 jul, joulu
          2022
          2023

Årsmötesprotokoll
Vuosikokouspöytä-kirjat

         2018
         2019
         2020
         2021
         2022
         2023
         2024