Iniövimpeln - Iniön viiri

Den nya Iniövimpeln är baserad på de svenskspråkiga finländarnas husbondsvimpel och på Iniös hembygdsvapen. Iniövimpeln är modifierad enligt de heraldiska reglerna. I vimpelns övre del ses samma nätmönster som i Iniös hembygdsvapen. Den nedre delen är baserad på de svenskspråkiga finländarnas husbondsvimpel och har ränder som refererar till bokstaven I. Samma färger återkommer enhetligt i vimpelns båda delar.

Nätmönstret representerar fisket, den förr så viktiga näringen i Iniö.

I dagsläget representerar nätmönstret samarbetet mellan människor, föreningar och företag i Iniö. Att bilda nätverk är att öka samarbetet och den nya moderna vimpeln kan sägas utgöra en symbol för samarbetet i Iniö.

Uuden Iniön viirin pohjana on ruotsinkielisten suomalaisten isännänviiri ja Iniön kotiseutuvaakuna. Iniön viiri muotoiltiin heraldisilla säännöillä uutukaiseen malliin. Viirissä on käytetty Iniön kotiseutuvaakunan verkkokuvioita yläosassa, alaosan raita viittaa I-kirjaimeen ja värit ruotsinkielisten suomalaisten isännänviiriin. Värit ovat yhtenevät molemmissa osissa.

Verkkokuvio muistuttaa Iniölle tärkeästä vanhasta elinkeinosta, kalastuksesta.


Nykyhetkeen sovellettuna verkkokuvio ilmentää ihmisten, yhdistysten ja yritysten välistä yhteistyötä Iniössä. Verkostoituminen kasvattaa yhteistyötä, ja siksi uusi viiri sopii symboliksi Iniölle.