För en levande Iniö - nu och i framtiden!
Aktiivisen Iniön puolesta - nyt ja tulevaisuudessa!

Iniö - 1000 öars skatt

Iniö består av över 1000 öar och skär. Tio av dessa är bebodda året om: Iniölandet, Keistiö, Jumo, Åselholm, Kolko, Hepmo, Kvarnholm, Själö, Perkala, Lammholm och Ytterstö. Det finns över 700 kilometer av strandlinje.

I Iniö finns det grundskola, daghem, hälsohus, modernt servicehem för de äldre och allaktivitetshus, bibliotek och områdeskontor. På öarna finns många företagare, som erbjuder sin service till resenärer, deltidsboende och iniöbor. Välkommen!

Iniö - 1000 saaren aarre

muodostuu yli 1 000 saaresta ja luodosta. Näistä ympäri vuoden asuttuja on kymmenen: Iniölandet, Keistiö, Jumo, Åselholm, Kolko, Hepmo, Kvarnholm, Själö, Perkala, Lammholm ja Ytterstö. Rantaviivaa on yhteensä yli 700 kilometriä.

Iniössä on yhtenäisperuskoulu, päiväkoti, terveystalo, nykyaikainen vanhusten palvelutalo ja monitoimitalo, kirjasto ja aluekonttori. Saarelta löytyy monia yrittäjiä, jotka tarjoavat palveluitaan sekä matkailijoille, kesäasukkaille että iniöläisille. Tervetuloa.

Föreningens kommande händelser - Yhdistyksen tulevat tapahtumat

Nyaste Pro-tidning >>

Uusin Pro-lehtemme >>

Sommaren på Iniö - Iniön kesä